Какво е My Standart?


 

 

My Standart е опит да погледнем отвъд чисто деловите отношения в един бизнес или партньорство. То е нашият ангажимент към обществената социална отговорност, който се стремим да предадем и на нашите бизнес партньори.

 

Това е набор от продукти и услуги, с които работодателят отделя специално внимание върху личната част от живота на своите служители, с акцент върху тяхното здраве, щастие и продуктивност. 


В нашата мисия, разчитаме на партньорството си със ЗАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД.

"Булстрад Живот" е на българският пазар от 1994 г., превръщайки се в  една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България. 

Днес българското дружество е под шапката на австрийската "Виена Иншурънс Груп" - една от най-големите международно активни застрахователни групи в Централна и Източна Европа.

 


Комплексна здравна грижа

Повечето българи са на мнение, че здравните услуги, предоставяни чрез държавната здравноосигурителна система са недостатъчни. 

 

При монопол на НЗОК, гражданите, като потребители на здравни грижи, не могат да направят нещо съществено,       за да увеличат своето здравно покритие или да си осигурят    по-голяма здравна сигурност.

 

"Здраве - хонорара на мъдрия"

Пиер-Жан дьо Беранже 

 

Комплексна здравна грижа дава възможност за запълването именно на този дефицит. Чрез застрахователният продукт "Здравна грижа" на Булстрад Живот, Вие можете да внесете повече сигурност в бъдещето и здравния статус на Вас, Вашето семейство и Вашите служители.