Повече от 25 години Варианти работи с бизнес, общински и държавни организации на територията на Северозападна България, предлагайки едни от най-добрите български счетоводни продукти.

Ние се стремим да бъдем полезни на нашите партньори в изграждането на системи за управление на техните бизнес процеси по доставки, продажби, финансови и счетоводни, управление на човешките ресурси във всички области на бизнеса и бюджетните организации.

За всичките тези години, заедно с партньорите от Бонев Софт Одитинг и ОмегаСофт, фирмата ни успя да натрупа огромен практически опит и знания, така че винаги да бъде от полза за своите клиенти. 

Варианти ООД е социално отговорно дружество.

Социална отговорност, като задължение на бизнеса, е   да допринася за подобряване качеството на живот на работниците, техните семейства и обществото като цяло . В тази насока ние си сътрудничим с Булстрад  Живот в осигуряването на достъпни и надеждни здравни грижи. Това е нашият ангажимент към обществената социална отговорност, който се стремим да предадем и на нашите бизнес партньори.