Съвместен семинар на "ОмегаСофт" ООД и "Варианти" ООД, който се проведе на 19.01.2015 г. в конферентната зала на хотел "Хемус"