Курсове и семинари


Благодарение на дългогодишния си опит, ние сме осъзнали, че най-ценният капитал на специалистите в сектора на услугите е тяхното знание и умения. 

Като "Банка на знания", в решаването на редица казуси, специалистите на Варианти ООД генерират практико-приложен опит, който е от изключителна важност за нашите клиенти.

В желание да споделим своя опит на възможно най-широко аудитория и по този начин да бъдем максимално полезни, Варианти ООД се ангажира в организирането на тематични семинари.


СЕМИНАР НА "ОмегаСофт" ООД И "Варианти" ООД

 

Семинарът ще се проведе на две дати: 

30 януари 2017 година в конферентната зала на комплекс "Чайка" и

08 февруари 2017 година в конферентната зала на комплекс "Чайка"!

 

Ще дискутираме: 

 

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Актуални промени в социалното и здравно осигуряване за 2017 г.

         Лектор: Румяна Станчева– експерт по осигуряване

 

Нови моменти и практически казуси при подаването на Д1 и Д6 към НАП през 2017 г. Уведомления за трудови договори - нови моменти през 2017 г.

          Лектор: Малина Панайотова - началник сектор в ЦУ на НАП

 

Формиране на здравноосигурителния статус на лицата - основни моменти и проблеми. Новости в електронните услуги на НАП.

          Лектор: Малина Панайотова - началник сектор в ЦУ на НАП

 

Отразяване на промените в нормативната база за 2017 г. в ПП Омекс2000. Web модул за подбор на персонала.

          Лектор: експерт на ОмегаСофт ООД

 


За повече информация изтеглете нашата покана и се запознайте с нашата програма....

Download
ПОКАНА и ТАЛОН ЗА СЕМИНАРА НА 30.01.2017 г.
Изтеглете нашата покана...
Pokana_Seminar_30012017.pdf
Adobe Acrobat Document 675.1 KB
Download
ПОКАНА и ТАЛОН ЗА СЕМИНАРА НА 08.02.2017 г.
Изтеглете нашата покана...
Pokana_Seminar_08022017.pdf
Adobe Acrobat Document 674.5 KB
Download
ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР - 08.02.2017 г./30.01.2017
Изтеглете нашата програма...
Programa_Seminar_08022017.pdf
Adobe Acrobat Document 503.0 KB