Курсове и семинари


Благодарение на дългогодишния си опит, ние сме осъзнали, че най-ценният капитал на специалистите в сектора на услугите е тяхното знание и умения. 

Като "Банка на знания", в решаването на редица казуси, специалистите на Варианти ООД генерират практико-приложен опит, който е от изключителна важност за нашите клиенти.

В желание да споделим своя опит на възможно най-широко аудитория и по този начин да бъдем максимално полезни, Варианти ООД се ангажира в организирането на тематични семинари.


СЕМИНАР НА "ОмегаСофт" ООД И "Варианти" ООД

 

Семинарът ще се проведе на две дати: 

22 януари 2019 година в конферентната зала на комплекс "Чайка" и

07 февруари 2019 година в конферентната зала на комплекс "Чайка"!

 

Ще дискутираме:

 

Актуални промени в социалното и здравно осигуряване за 2019 г.

 

Наши лектори са:

 

Лектор: Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване

  • Определяне на осигурителния доход за социално и здравно осигуряване през 2019 г.
  • Промени в Кодекса за социално осигуряване
  • Промени при сумираното изчисляване на работното време

Лектор: Малина Панайотова - началник отдел ЦУ на НАП

  • Нови моменти при подаването и приема на данните с Д1 и Д6 през 2019 г., уведомления за трудови договори - практически казуси.
  • Електронни услуги на НАП, здравноосигурителен статус на лицата.

Лектор: експерт на ОмегаСофт ООД

  •  Дискусия по поставени въпроси и отразяване на промените в нормативната база за 2019 г. в ПП Омекс2000.

 

 

СЕМИНАР НА "Бонев Софт Одитинг" ООД и "Варианти" ООД

 

Семинарът ще се проведе на: 

01 февруари 2019 година в конферентната зала на комплекс "Чайка"!

 

Ще дискутираме: 

 

Счетоводно приключване на 2018 година.

          Лектор: Маргарита Добрева - ДЕС, регистриран одитор, данъчен консултант

 

Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ.

          Лектор: Маргарита Добрева - ДЕС, регистриран одитор, данъчен консултант

 

Промени в ЗДДС и ППЗДДС.

          Лектор: Валентина Василева - данъчен консултант

 

АЖУР® L - Полезни решения.

          Лектор: Царка Михайлова – мениджър продажби, Бонев Софт Одитинг ООД

 

 

Дискусия по поставени въпроси

За повече информация изтеглете нашата покана и се запознайте с нашата програма....


Download
ПОКАНА ЗА СЕМИНАР 22.01.2019 Г.
Pokana_Seminar_22012019.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB

Download
ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР - 22.01.2019 г.
Изтеглете нашата програма...
Programa_Seminar_22012019.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB


Download
ПОКАНА ЗА СЕМИНАР 01.02.2019 Г.
Pokana_Seminar_01022019.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB

Download
ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР НА 01.02.2019 Г.
Programa_Seminar_01022019.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB