Курсове и семинари


Благодарение на дългогодишния си опит, ние сме осъзнали, че най-ценният капитал на специалистите в сектора на услугите е тяхното знание и умения. 

Като "Банка на знания", в решаването на редица казуси, специалистите на Варианти ООД генерират практико-приложен опит, който е от изключителна важност за нашите клиенти.

В желание да споделим своя опит на възможно най-широко аудитория и по този начин да бъдем максимално полезни, Варианти ООД се ангажира в организирането на тематични семинари.


СЕМИНАР НА "Бонев Софт Одитинг" ООД и "Варианти" ООД

 

Семинарът ще се проведе на: 

19 декември 2017 година в конферентната зала на комплекс "Чайка"!

 

Ще дискутираме: 

 

Счетоводно приключване на 2017 година.

          Лектор: Маргарита Добрева - ДЕС, регистриран одитор, данъчен консултант

 

Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ.

          Лектор: Маргарита Добрева - ДЕС, регистриран одитор, данъчен консултант

 

Промени в ЗДДС и ППЗДДС.

          Лектор: Валентина Василева - данъчен консултант

 

АЖУР® L - Полезни решения.

          Лектор: Царка Михайлова – мениджър продажби, Бонев Софт Одитинг ООД

 

Дискусия по поставени въпроси

 

 

 

За повече информация изтеглете нашата покана и се запознайте с нашата програма....


Download
ПОКАНА И ТАЛОН ЗА СЕМИНАРА НА 19.12.2017 г.
Изтеглете нашата покана...
Pokana_Seminar_19122017.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

Download
ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР - 19.12.2017
Изтеглете нашата програма...
Programa_Seminar_19122017.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB