Курсове и семинари


Благодарение на дългогодишния си опит, ние сме осъзнали, че най-ценният капитал на специалистите в сектора на услугите е тяхното знание и умения. 

Като "Банка на знания", в решаването на редица казуси, специалистите на Варианти ООД генерират практико-приложен опит, който е от изключителна важност за нашите клиенти.

В желание да споделим своя опит на възможно най-широко аудитория и по този начин да бъдем максимално полезни, Варианти ООД се ангажира в организирането на тематични семинари.


 Каним Ви на уебинар!
Датите и темите на уебинарите са както следва:
1.    Уебинар на тема „Електронно трудово досие и електронна трудова книжка. Промени в КТ 2023 г.“

 

Лектор: Теодора Дичева - юрист, специалист по трудово право.

 

 

Уебинарът ще се проведе на дата: 28.11.2023 г.

 

Уебинарът ще бъде полудневен.

 

 

 

2.    Уебинари на тема „ Промени в осигурителното законодателство през 2024 г."

 

Лектори: Румяна и Малина Панайотова

 

                 Радина Паунова/Маринова

 

 

 

Уебинарите ще се проведе на дати:

 

 17.01.2024 г. – целодневен присъствен семинар

 

  19.01.2024 г. – целодневен уебинар онлайн

 

  31.01.2024 г. – целодневен присъствен семинар

 

  02.02.2024 г. – целодневен уебинар онлайн

 

 

 

3.    Уебинар на тема „ ЗДДС през 2024 г."

 

Лектор: Валентина Василева – данъчен консултант ЗДДС и ППЗДД

 

 

 

Уебинарът ще се проведе на дата 23.01.2024 г.

 

Уебинарът ще бъдат полудневен.

 

 

 

 

4.    Уебинар на тема „ Новите моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица                          Лектор: Евгения Попова

 

               Уебинарът ще се проведе на дата 24.01.2024 г

               Уебинарът ще бъде полудневен

 

5.   Уебинар на тема „ Промени и новости в Кодекса на труда през 2024 г."

 

              Лектор: Теодора Дичева - юрист, специалист по трудово право.

 

 

 

             Уебинарът ще се проведе на дата 29.01.2024 г

             Уебинарът ще бъде полудневен

 

 

6.    Уебинар на тема „ ЗКПО през 2023 и 2024 г. Годишно приключване на 2023 г."

 

             Лектор: Димитър Войнов – експерт по ЗКПО

 

 

 

             Уебинарът ще се проведе на дата 07.02.2024 г

             Уебинарът ще бъде целодневен

 

                     

Семинар/ дата

Брой участници

Единична цена в лева до дата 15.12.2023

Единична цена в лева след дата 15.12.2023

Стойност

в лева

1. Уебинар на тема Електронно трудово досие и електронна трудова книжка. Промени в КТ 2023 г.“

28.11.2023 г.

 

100

100

 

2. Уебинар на тема „Промени в осигурителното законодателство през 2024 г.“

17.01.2024 г.

 

198

220

 

19.01.2024 г.

 

135

150

 

31.01.2024 г.

 

198

220

 

 02.02.2024 г.

 

135

150

 

3. Уебинар на тема „ЗДДС през 2024 г."

23.01.2024 г.

 

90

100

 

4. Уебинар на тема „Новите моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица“

24.01.2024 г.

 

90

100

 

        5. Уебинар на тема „ Промени и новости в Кодекса на труда през 2024 г."

 

29.01.2024 г.

 

90

100

 

        6. Уебинар на тема „ ЗКПО през 2023 и 2024 г. Годишно приключване на 2023 г."

 

07.02.2024 г.

 

135

150

 

ВСИЧКО:

 

ДДС:

 

ВСИЧКО С ДДС:

 

 

При анулиране на участие в срок до 15 календарни дни преди датата на уебинара не се дължат неустойки. При анулиране между 15 и 10 календарни дни преди датата на уебинара се дължи неустойка в размер на 50% от цената, а при 10 и по-малко календарни дни преди датата на уебинара, в това число и неявяване на семинар - неустойка в размер на 100% от цената.
     
          .

        Оставамe на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.
GSM:  +359 887 201161, 092/620796, 092/660796
mail: office@variant-i.com

Очакваме Ви!
Поздрави!

"Варианти" ООД

Рени Влахова - Управител

За повече информация изтеглете нашата покана и се запознайте с нашата програма....


Download
ПОКАНА ЗА СЕМИНАР 2023 - 2024 Г.
Регистрационна форма Уебинари 2023-2024.
Adobe Acrobat Document 1.2 MB