Консултация на час


 

 

Варианти ООД прави търговска отстъпка от 10% за училища . Всички цени са с включено ДДС към тях. Услугите на клиенти извън град Враца включват и заплащане на транспортно - командировъчни разходи. В случай, че разстоянието до вашият офис е под 100 км., към общата сметка се прибавя стойността на един астрономически час по изложената по-долу ценова листа. Когато разстоянието е повече от 100 км., в общата сметка се включват два астрономически часа.

При желание на клиента, консултациите могат да се осъществяват чрез услугата дистанционна поддръжка. 

 


Услуга Местоположение Цена
Инсталиране и преинсталиране на софтуер от системен специалист

 

 При клиент

90 лв./час

В офиса на консултанта

84 лв./час

Дистанционна помощ

84лв./ час

Инженерингово обслужване от специалист - консултант

 

 

При клиент

100 лв./час

В офиса на консултанта

90 лв./час

Дистанционна помощ

90 лв./час

Консултация до 10 минути - безплатно

            По телефон                  


Клиентът може да закупи и предплатен пакт от часове, които му носят търговска отстъпка от цената в гореизложената таблица, съответно:


Брой часове Отстъпка
От 5 до 20 часа  10% отстъпка
Над 20 часа 15% отстъпка