Дистанционна поддръжка


Услугата "Дистанционна помощ"  позволява консултантите на "Варианти" ООД  да разрешат по-бързо проблем, възникнал при КЛИЕНТА.

С помощта на допълнителен софтуер консултант на "Варианти" ООД, може да бъде оторизиран и да получи отдалечен достъп до компютъра  на клиента посредством Интернет. За целта са нужни следните две условия:

Да има Интернет на компютъра на КЛИЕНТА

 

КЛИЕНТЪТ да се СЪГЛАСИ, консултант на "Варианти" ООД да получи достъп до компютъра му.

Консултантът на "Варианти" ООД получава достъп до компютъра на КЛИЕНТА само за времето на консултацията. КЛИЕНТЪТ може да прекрати сесията по всяко време, като по този начин може да блокира достъпа на консултанта до компютъра си. След прекратяване на сесията, консултантът не може да получи достъп до компютъра на КЛИЕНТА докато последният не поиска и не разреши достъпа отново.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

  1. "Дистанционна помощ" е платена услуга и се таксува съгласно ценовата листа  на "Варианти" ООД. 
  2. Клиентът изрично трябва да поиска услугата от консултант на телефоните или чрез заявка в сайта на "Варианти" ООД.
  3. С поискването на услугата, КЛИЕНТЪТ изрично дава съгласието си на служителя на "Варианти" ООД  да получи отдалечен достъп до неговия компютър.
  4. Продължителността на достъпа до компютъра на КЛИЕНТА е ограничена до продължителността на консултацията. Клиентът може по всяко време да блокира достъпа на служителя на "Варианти" ООД".
  5. При прекъсване на сесията от страна на КЛИЕНТА, последният дължи заплащане на ползваните часове до момента на прекъсването на сесията.
  6. "Варианти" ООД  НЕ гарантира, че услугата може да бъде предоставена на КЛИЕНТА. За да получи услугата КЛИЕНТЪТ трябва да отговаря на определени технически условия. В случаите, когато бъде установено, че услугата не може да бъде предоставена на КЛИЕНТА, последният не дължи заплащане на услугата.

 


Изтегли софтуер за Дистанционна помощ