Абонаментен договор


За клиентите, които считат, че ще имат нужда от екстензивна консултантска подкрепа при внедряването и последващата адаптация към новия счетоводен продукт, Варианти ООД предлага възможност за сключването на абонаментен договор.

При подписване на абонаментен договор, услугите за клиенти извън град Враца включват и заплащане на транспортно - командировъчни разходи в размер на 0,40 лв. на километър в едната посока. Клиентът трябва също така да заплати дневните на консултантите по наредбата за командировките в страната, включително и нощувките в случай, че се наложи консултантът да остане няколко последователни дни.

Стойностите на абонаментните договори са с включено ДДС.


  Включени часове Цена
Договор за текущо (абонаментно) предоставяне на специализирани консултантски услуги

 40 часа годишно         

(10 часа на тримесечие)

 260 лв. на месец

 84 часа годишно                                  

(7 часа средномесечно)

550 лв. на месец

 132 часа годишно                          

 (11 часа средномесечно)

660 лв. на месец

 180 часа годишно                           

 (15 часа средномесечно) 

1100 лв. на месец