Консултантски услуги


Цялостна подкрепа при преминаването към новия софтуерен продукт

 

Варианти не само продава счетоводните софтуерни продукти Ажур и Омекс, но също така предлага и цялостна консултантска и техническа подкрепа при тяхната методологическа адаптация в счетоводните отдели.

Нашата цел е да разгърнем всичките счетоводни и аналитични инструменти на софтуерните продукти, които продаваме, така че клиентите ни да могат да придобият цялостен поглед върху процесите в ръководените от тях организации.

 

 

 

Своевременни експертни съвети при промяна на нормативните актове

От дългогодишния си опит знаем, че много често счетоводните отдели не могат или не знаят как точно да използват софтуера за да приложат честите промени в българското законодателство, по отношение на счетоводното, данъчното и осигурителното право.

Тук се намесват нашите експерти, които в сътрудничество с партньорите от Бонев Софт и ОмегаСофт, своевременно разработват нови методологии за правилно прилагане на нормативните актове. Тези методологии са изцяло съобразени с възможностите на софтуерните продукти, така че да не се появяват последващи проблеми при работата на счетоводните екипи.

В желанието си да бъдем гъвкави и полезни на клиентите си, предлагаме два типа услуги:

Консултация на час

В този случай, клиентът сам се грижи за своите програмни ресурси и в случай на възникнал проблем заплаща ползваните консултантски услуги, след направена заявка към наш специалист.

Абонаментен договор

Абонаментните договори, предоставят възможност за бюджетиране на разходите за консултантски услуги, така че да постигне по-висока предвидимост на разходите за подобен тип услуги, незавивисимо от натовареността на бизнес активността