Деловодство


 

 ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ „ДЕЛОВОДСТВО“

 

„Деловодство“  e  съвременна  автоматизирана  система  за  поддържане  на  документооборота (входящи, изходящи, междинни и вътрешни документи), контрола по изпълнение на задачите и архиви на документи.

„Деловодство“ е създаден от екип на нашите партньори TESS Partners, чиято мисия е да съдействат новите технологии да бъдат реални и достъпни за потребителите, за да могат да бъдат максимално ефективни в своята дейност.

 

Защо ви е необходимо използването на деловоден софтуер?

  • Програмния продукт „Деловодство“ ще Ви помогне да организирате и дигитализирате документооборота във вашата фирма.
  • Архивирате, както хартиени документи (чрез тяхното сканиране), така и електронни документи.
  • Във всеки един момент може да бъде проверен статуса на конкретна преписка и движението по нея 

 

С използването на програмния продукт „Деловодство“, Вие ще можете да:               

  • Спестите пари и време при управление на документооборота;
  • Намалите мястото, необходимо за съхранение на хартиени документи;
  • Намирате търсеният от вас документ много по-бързо, лесно и удобно;
  • Можете бързо и лесно да споделяте документи с ваши клиенти или колеги;
  • Имате пълен контрол и достъп до вашите документи, дори и от отдалечени локации.