Ажур


Успяващите вземат решения с АЖУР® и остават на върха

Ажур L е софтуерен продукт на компанията Бонев Софт Одитинг с повече от 25 годишна успешна история, за която са свидетелство хилядите доволни клиенти в цяла България. Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008  и е официален партньор на Вorland.

Целта на Ажур е да Ви помогне да правите това, което правите, най-добре - да реагирате на пазарните промени на базата на цялостна и достоверна информация. Ажур дава цялостен поглед в реално време върху случващото се във Вашето предприятие:

  • Как точно и навреме да изпълните заявките на клиентите? Какво и колко да закупите/произведете?
  • Как да реализирате специфична търговска политика?
  • Кои са най-продаваните продукти?
  • Колко струва един продукт до момента на продажбата му? Какво количество от даден продукт или група продукти продадохте, за колко лева, на кого и колко спечелихте? Днес, тази седмица, този месец, тази година, а миналата?
  • Кои клиенти, какво и колко купуват? Кои са първите пет, десет и т.н.?
  • Колко пари имате в момента и къде? Колко чакате, колко дължите и кога?
  • Колко бройки (кг, метри) от даден продукт имате в момента във всички складове и магазини? Много или малко са те? От кого сте го доставили, на кого сте го продали?
  • Каква печалба сте реализирали до днес?
  • Колко и какви данъци дължите за месеца? Или сте на възстановяване? 
  • Каква е ликвидността и финансовата автономност на фирмата, обращаемостта на активите, рентабилността и ефективността. Как отделните фактори влияят върху тях?

Защо мениджърските екипи избират АЖУР®?

Защото АЖУР® се превърна в стандарт за надеждност като методология и софтуерни решения за управление на бизнеса. Защото с АЖУР® се автоматизира оперативното управление на компанията и се предоставят анализи за вземане на стратегически решения. 

Защото АЖУР® е една наистина интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

АЖУР® разполага с мощни генератори на финансови отчети, отчети за доставките, продажбите и управлението на запасите. Същите са с големи възможности както за оформянето на дизайна на отчетите, така и с използването на интерпретатор на формули и логически условия и комбиниране на данни.

И поради още 1100 причини...