Софтуер


От 1993 година Софтуерна къща "Вариант-Иванова" е дистрибутор на "Бонев Софт Одитинг" ООД , а от 1997 година е търговско представителство в региона.

 

От 1995 година сме дилъри на фирма ОмегаСофт ООД за продажба, внедряване и консултации на продуктите с марката Омекс. Нашите консултанти са обучени и лицензирани да обучават и консултират по програмите. Те ще ви помогнат да решите и най-сложния казус, ще ви консултират по трудово-правни отношения, социално и здравно осигуряване.

 

Ние непрекъснато повишаваме нашата квалификация чрез допълнителни обучения и семинари.

 

 

 

Търговските и професионалните ни контакти с "Бонев Софт Одитинг" ООД и "ОмегаСофт" ООД имат дългогодишен опит в продажбата и поддръжката на програмните продукти "Ажур" и "Омекс", от което в региона сме обучили и се радваме на признателността на стотици доволни клиенти в промишлени и търговски предприятия, организации в областта на здравеопазването, културата и образованието.

 

 

В опита си да увеличим стойността за нашите клиенти, от 2015 година сме парньори с Тесс Партнерс ООД в предлагането и продажбата на програмния продукт "Деловодство".