Партньори


Бонев Софт Одитинг ООД    е компания, специализирана в разработването, внедряването и поддържането на решения за управление на бизнеса, бюджетни и неправителствени организации, базирани на интегрираната система АЖУРL®. Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008  и е официален партньор на Вorland.

 

„Бонев Софт Одитинг"  е член на Българската Асоциация за информационни технологии и АСМП. Компанията има офиси в София, Пловдив и Варна и търговски представителства в още 10 града в страната. 


ОмегаСофт ООД е водеща фирма в областта на софтуерните решения за автоматизиране дейността по управление на персонала с прдукти от серията Омекс.2000

ОмегаСофт ООД има богат опит в разработката, внедряването и интегрирането на софтуерни системи за управление на персонала и ТРЗ.

 

Предлага широка гама от консултантски услуги, които позволяват на бизнеса да оптимизира дейностите, свързани с управлението на най-ценния ресурс във всяка организация - персонала.


ТЕСС Партнерс ООД е дружество, създадено и регистрирано през 1998 г. Дейностите, които развиваме, са в областта на ИТ и консултантските услуги.

 

 

Предлага софтуерни решения и подръжка, Деловодство,  Наеми, Лицензи, Актуване, търговски, уеб модул, информационна система, Интернет ...