За нас


Търговско дружество "Варианти" ООД - гр. Враца е създадено 2002 година и се предствавлява от Павел Илиев Влахов и Рени Иванова Влахова.

 

То е първоприемник на ЕТ "Вариант - Иванова" и дейността на Софтуерна къща "Вариант - Иванова" - гр. Враца, основана 1991 година.

 

Софтуерна къща "Вариант - Иванова" е основана от  инж. Рени Иванова Влахова - специалист по "Изчислителна техника и компютърни технологии" от Технически университет, град София и има дългогодишна история в изграждането на автоматизирани системи за счетоводно - икономическите отдели.

 

Това е най-голямата софтуерна къща на територията на Северозападна България.

 

Търговско дружество "Варианти" ООД  чрез Софтуерна къща "Вариант - Иванова" - гр. Враца има дългогодишна история в изграждането на автоматизирани системи за счетоводно - икономическите отдели. 

От 1993 година, къщата е дистрибутор на "Бонев Софт Одитинг" ООД , а от 1997 година е търговско представителство в региона.

 

От 1995 година е дилър на "ОмегаСофт" ООД.

 

Търговските и професионалните ни контакти с "Бонев Софт Одитинг" ООД и "ОмегаСофт" ООД имат дългогодишен опит, както в продажбата и поддръжката на програмните продукти "Ажур" и "Омекс", така и в методологичната им адаптация в промишлени и търговски предприятия, организации в областта на здравеопазването, културата и образованието.

 

Софтуерната къща разполага с 10 човека персонал - 4 специалисти с висше счетоводно - икономическо образование, 4 специалисти с висше и нженерно образование и 2 с друго висше образование, както и дистрибутори във Враца, Монтана и Видин. 

В желанието си да бъдем полезни на своите клиенти, след 2000 г. "Варианти" ООД разширява дейността си с тематични  семинари за промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство и специализирани курсове  за обучение и ефективното използване на програмните продукти.